1. Ορισμένοι Ιατροί Invisalign εξακολουθούν να λαμβάνουν αποτυπώσεις χρησιμοποιώντας μαλακό στόκο. Αυτές οι αποτυπώσεις στη συνέχεια σαρώνονται από τους τεχνικούς της Invisalign για να δημιουργήσουν την τρισδιάστατη εικόνα για χρήση στο λογισμικό ClinCheck και κατασκευή των ναρθήκων.
  2. Οι χρόνοι θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα της περίπτωσής σας και πρέπει να καθορίζονται από τον Ιατρό Invisalign.
  3. Δεδομένα σε αρχείο της Align Technology στις 31 Μάρτιος 2021.