1. Δεδομένα σε αρχείο στην Align Technology, στις 24 Ιουλίου 2019.
  2. Δεδομένα σε αρχείο στην Align Technology, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020.
  3. Δεδομένα σε αρχείο στην Align Technology, στις 12 Οκτωβρίου 2017