Νεογιλα και μονιμα δοντια  (προληπτική ορθοδοντική)​

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη βελτίωση του χαμόγελου σας με θεραπεία Invisalign.

Μόνο για σκοπούς επίδειξης.

Τι είναι η προληπτική ορθοδοντική​+
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θεραπείας Φάσης 1;+
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν νάρθηκες Invisalign First για τη θεραπεία Φάσης 1;+

Αναρωτιέστε αν η θεραπεία Invisalign First είναι κατάλληλη για το παιδί σας που μεγαλώνει;

Κάντε την Αξιολόγηση χαμόγελου.


Ξεκινήστε

invisalign